Redesign Kieskompas tool

Kieskompas is een tool waarmee mensen online hun positie in het politieke landschap kunnen berekenen door middel van 30 stellingen. Kieskompas B.V. is internationaal actief en daarom moet de tool ook voor verschillende culturen en gebruiken toepasbaar zijn. Bij het design is hier veel rekening mee gehouden, er is aandacht besteed aan de UX en de mate waarin de tool dynamisch moet zijn, zodat deze voor meerdere onderwerpen en issues ingezet kan worden. Zo is het mogelijk geweest om zonder veel aanpassingen de tool voor Iran om te zetten naar Right-To-Left.


Naast de desktopversie wordt er vaak door mediapartners gebruik gemaakt van een iframe, hiervoor is een volledig apart ontwerp gemaakt. Hier was het ook belangrijk dat de tool nooit in conflict is met de website waarin deze is geplaatst. Hierom zijn er voor grijze tinten gekozen en is ieder element met zorg uitgekozen, zodat deze ook niet verbonden kunnen worden met een partij- of stromingvoorkeur.

Next project